British Columbia phát hành 370 lời mời trong các đợt bốc thăm PNP từ đầu năm 2021

British Columbia hiện đã phát hành khoảng dưới 5.000 thư mời nộp đơn xin thường trú kể từ đầu năm. 370 lời mời được phát hành qua 2 đợ...

Continue reading