Canada, Tin tức

Tổng quát về những chương trình nhập cư tại Canada

Trước khi quyết định làm hồ sơ xin định cư tại Canada thì việc hiểu thêm các chương trình nhập cư sẽ giúp mọi người có 1 cái nhìn tổng quát chung về chính sách nhập cư Canada. Mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau về tài chính, khả năng tiếng anh, kinh nghiệm làm việc, học vấn…đây đều là những mấu chốt trong yêu cầu của các chương trình nhập cư. Post này mình chia sẻ danh sách trước còn chi tiết mình sẽ viết trong những post tiếp theo nha.

I/. Chương trình Express Entry

Chương trình Express Entry có 3 dạng:

 1. Federal Skilled Worker Program
 2. Federal Skilled Trades Program
 3. Canadian Experience Class

II/. PNP – Provincial Nominee Programs:

Hiện tại Canada có 11 chương trình định cư theo tỉnh bang:

 1. BC PNP: British Columbia Provincial Nominee Program
 2. AINP: Alberta Immigrant Nominee Program
 3. MPNP: Manitoba Provincial Nominee Program
 4. NSNP: Nova Scotia Nominee Program
 5. NBPNP: New Brunswick Provincial Nominee Program
 6. NLPNP: Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program
 7. OINP: Ontario Immigrant Nominee Program
 8. SINP: Saskatchewan Immigrant Nominee Program
 9. NTNP: Northwest Territories Nominee Program
 10. YNP: Yukon Nominee Program
 11. PEI PNP: Prine Edward Island Provincial Nominee Program

Các tỉnh bang sẽ tuyển dụng các ứng viên từ nhóm Express Entry thông qua chương trình đề cử tỉnh bang để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại địa phương. Các chương trình của từng tỉnh bang sẽ có những yêu cầu về kinh nghiệm làm việc, học vấn, kỹ năng tay nghề, người nộp hồ sơ phải thể hiện mình muốn sống và làm việc tại tỉnh bang đó. Ứng cử viên có thể nộp hồ sơ qua giấy hoặc online.

Lưu ý: Quebec có chương trình riêng biệt để người nhập cư nộp hồ sơ nếu muốn xin định cư tại Quebec.

III/. Danh sách các chương trình thí điểm – Pilot Programs:

 1. AIPP: Atlantic Immigration Pilot Program
 2. RNIP: Rural and Northern Immigration Pilot Program
 3. Agri-Food Pilot

Chương trình AIPP nhằm giúp các nhà tuyển dụng ở khu vực Đại Tây Dương thuê những công nhân lành nghề nước ngoài muốn nhập cư vào khu vực hoặc những sinh viên quốc tế muốn được ở lại sau khi họ tốt nghiệp.

Trong chương trình AIPP sẽ có 3 programs khác dành cho 3 dạng ứng cử viên:

 1. Atlantic International Graduate Program: sinh viên mới ra trường
 2. Atlantic High-skilled program: người có kỹ năng cao
 3. Atlantic Intermediate-skilled Program: người có kỹ năng nhưng ít kinh nghiệm hơn.

RNIP: chương trình này hướng tới các khu Nông thôn và khu vực phía Bắc nhằm thu hút người nhập cư muốn làm việc và sinh sống tại một trong những cộng đồng nhỏ trong khu vực.

Agri – Food Immigration Pilot: chương trình mở ra cánh cửa cho những người lao động không có kỹ năng cao ví dụ như: lao động trong ngành nông nghiệp, thợ thu hoạch, lao động chế biến thực phẩm, giám sát trang trại…để định cư tại Canada. Do Canada có sự thiếu hụt đáng kể trong các ngành nông nghiệp và sản xuất thực phẩm, vì vậy họ đã mở ra chương trình này để thu hút thêm nhiều người nhập cư làm việc trong lĩnh vực này.

 

Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *