Điều kiện IELTS tối thiểu của các chương trình định cư Canada

Hiện nay, có rất nhiều người đều quan tâm đến việc định cư Canada thông qua các chương trình định cư, đặc biệt là vấn đề các chương trì...

Continue reading

Vernon Community – Cộng đồng với tốc độ phát triển nhanh phù hợp đầu tư doanh nghiệp chương trình BC Regional Pilot

Chương trình Thí điểm khu vực - British Columbia Regional Pilot Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của tỉnh British Columbia tạo cơ hộ...

Continue reading

Tổng quan đầu tư định cư Canada tại 4 tỉnh bang Ontario, British Columbia, Đảo Hoàng Tử PEI, New Brunswick

Định cư diện doanh nhân đầu tư tại Canada Các chương trình đầu tư định cư Canada chủ yếu dành cho các chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấ...

Continue reading

Đầu tư định cư tại British Columbia, sinh sống tại tỉnh bang ấm nhất Canada

Chương trình định cư đầu tư tại British Columbia diện doanh nhân dành cho các cá nhân có kinh nghiệm là chủ doanh nghiệp hoặc từng làm ...

Continue reading