British Columbia - BC Regional Pilot, Canada, Định cư tỉnh bang diện doanh nhân, Tin tức

British Columbia thêm 8 cộng đồng vào danh sách tham gia Regional Pilot

Số cộng đồng tham gia lên đến 66 vùng

Chương trình định cư diện doanh nhân tỉnh BC cập nhật thêm 8 cộng đồng được thêm vào danh sách những cộng đồng đủ điều kiện tham gia chương trình thí điểm khu vực nhập cư của doanh nhân BC (EI) – BC Regional Pilot.

Thí điểm khu vực – Regional Pilot dành cho các doanh nhân nước ngoài muốn thành lập một doanh nghiệp mới trong một cộng đồng khu vực tại BC. Kể từ khi chương trình được mở vào tháng 3, các cộng đồng có ít hơn 75.000 người nằm cách trung tâm đô thị hơn 30 km đã tham gia, 8 cộng đồng mới đưa số lượng cộng đồng tham gia chương trình này lên tổng 66 cộng đồng.

Các cộng đồng mới là:

 • Akisqnuk First Nation
 • Canal Flats
 • Invermere
 • Parksville
 • Peachland
 • Radium Hot Springs
 • Regional District of East Kootenay (Area F, Area G)
 • Shuswap Indian Band

Các cộng đồng tham gia phải chứng minh rằng họ có thể cung cấp cho các doanh nhân đủ điều kiện về mạng lưới các cơ quan định cư và kinh doanh. Đại diện cộng đồng phải tham dự khóa đào tạo nhập cư và thí điểm cụ thể để tổ chức các chuyến thăm khảo sát cho các ứng viên quan tâm.

Ai có thể nộp đơn?

Các doanh nhân tiềm năng phải hoàn thành một chuyến thăm khảo sát đến cộng đồng nơi họ muốn thành lập doanh nghiệp. Sau đó, đương đơn phải trình bày đề xuất kinh doanh của mình cho đại diện cộng đồng và nhận được sự giới thiệu để đăng ký theo thí điểm.

Khi đăng ký, ứng viên phải gửi chi tiết về công việc và/ hoặc kinh nghiệm kinh doanh, giáo dục, khả năng ngôn ngữ, mức tài sản và thông tin về doanh nghiệp muốn thành lập, cùng với các chi tiết khác.

Các yêu cầu về mức tài sản ròng cá nhân cho chương trình thí điểm đã giảm so với hạng mục Nhập cư diện doanh nhân trước đây. Điều này là để phản ánh chi phí thấp hơn khi bắt đầu kinh doanh và định cư ở các vùng nông thôn của BC.

Để đủ điều kiện ứng viên phải:

 • Có tối thiểu $100.000 CAD để đầu tư kinh doanh;
 • Mức tài sản ròng cá nhân tối thiểu là $300.000 CAD;
 • Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm quản lý chủ doanh nghiệp hoặc hơn 4 năm làm quản lý cấp cao trong vòng 5 năm gần nhất;
 • Có tối thiểu 51% quyền sở hữu doanh nghiệp;
 • Tạo tối thiểu một việc làm mới cho công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada;
 • Có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu bằng Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada – CLB 4;
 • Một vài điều kiện về lưu trú khác

Đương đơn sẽ nhận được điểm khi đăng ký. Những người có điểm số cao nhất sẽ được mời nộp đơn đăng ký đầy đủ cho BC PNP thông qua các vòng mời hàng tháng.

Các hồ sơ thường được đánh giá trong vòng bốn tháng và các đương đơn có thể được mời tham dự một cuộc phỏng vấn trực tiếp tại Vancouver để thảo luận chi tiết về đơn đăng ký của họ. Sau khi được chấp thuận, đương đơn phải ký thỏa thuận thực hiện với BC PNP, trong đó nêu rõ tất cả các tiêu chí cần thiết để nhận được đề cử cho thường trú nhân Canada.

Đương đơn thành công nhận được thư hỗ trợ giấy phép làm việc từ BC PNP. Sau đó, họ có thể nộp đơn xin Chính phủ Canada cấp giấy phép làm việc (Work permit) tạm thời hai năm. Sau khi BC PNP xác định rằng các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận thực hiện đã được đáp ứng, đương đơn sẽ được xét cấp thường trú nhân Canada (PR).

 

Nguồn: cicnews

Bản dịch thuộc về OiC – oicimmigration.com

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *