British Columbia - BC Regional Pilot, British Columbia - PNP Base Category, Canada, Canada Express Entry, Định cư diện lao động, Định cư diện lao động AIPP, Định cư tỉnh bang diện doanh nhân, Nova Scotia - Diện doanh nhân đầu tư, PEI (Đảo Hoàng Tử) - Đầu tư định cư Work Permit Stream, RNIP - Thí điểm Nhập cư Liên bang Nông thôn và Miền Bắc, Saskatchewan - Doanh nhân đầu tư, Saskatchewan - Định cư diện tay nghề, Tin tức, Visa khởi nghiệp

Điều kiện IELTS tối thiểu của các chương trình định cư Canada

Hiện nay, có rất nhiều người đều quan tâm đến việc định cư Canada thông qua các chương trình định cư, đặc biệt là vấn đề các chương trình định cư Canada có hoặc không yêu cầu IELTS và cần bao nhiêu điểm là đủ, hôm nay OiC sẽ cung cấp thông tin về một số chương trình để mọi người có thể chuẩn bị cho hồ sơ của mình nhé.
Note: Các chương trình định cư chỉ cần IELTS GENERAL
▪️ CLB 4~IELTS 4.5 trong đó Reading: 3.5, Writing: 4.0, Listening: 4.5, Speaking: 4.0
▪️ CLB 5~IELTS 5.0 trong đó Reading: 4.0, Writing: 5.0, Listening: 5.0, Speaking: 5.0)
▪️ CLB 7~IELTS 6.0 trong đó Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0, Speaking: 6.0

1. Express Entry

▪️ Federal Skilled Worker Program: min CLB 7
▪️ Federal Skilled Trades Program: min CLB 4 (Reading và Writing) và CLB 5 (Speaking và Listening)
▪️ Canadian Experience Class
+ Đối với NOC O và A min CLB 7
+ Đối với NOC B min CLB 5
https://www.canada.ca/…/language-requ…/language-testing.html

2. Ontario Immigrant Nominee Program (OINP)

– In Demand Skills Stream: tối thiểu đạt CLB 4

3. Internation Skill worker Saskatchewan:

4. Skill worker in Manitoba:

– Tối thiểu CLB 4 cho phân loại nghề nghiệp NOC C và D
https://www.immigratemanitoba.com/…/mpnp-renew…/renewed-swm/

5. Chương trình Caregiver Pilot Program:

6. Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP):

7. Start up visa:

?Nếu bạn chưa có IELTS bạn có thể tham khảo các chương trình định cư khác như đầu tư hay bảo lãnh thân nhân,…
Nguồn: Canada cần gì? Nói!
(Biên tập và tổng hợp)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *