Canada, Canada Express Entry, Tin tức, Visa, Visa Canada

Những điều kiện cần và đủ để có thể lấy quốc tịch Canada

Thường trú nhân Canada

Để có thể đủ điều kiện nộp đơn thi Quốc Tịch đầu tiên ứng viên phải là Thường Trú Nhân Canada.

Thường trú nhân phải có lý lịch trong sạch, không vướng vào các vấn đề pháp lý liên quan đến di trú hoặc gian lận với chính phủ.

Không yêu cầu thẻ PR phải còn hạn, thường trú nhân đủ điều kiện có thể đăng kí với thẻ PR đã hết hạn.

Phải sống ở Canada 3 năm trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn thi quốc tịch

Thường trú nhân được yêu cầu phải sinh sống tại Canada tối thiểu 1095 ngày trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn thi Quốc Tịch.

Những trường hợp tạm trú như khách du lịch/học sinh/công nhân hoặc giữ giấp phép tạm trú trước khi trở thành Thường Trú Nhân mỗi ngày lưu trú tại Canada sẽ được tính là ½ ngày và tổng số ngày lưu trú chỉ được tính tối đa là 365 ngày. Cụ thể như sau, nếu một sinh viên hoặc công nhân sinh sống và học tập tại Canada trong 2 năm liên tục hoặc hơn sẽ được tính tối đa có 365 ngày sinh sống ở Canada và cần tích luỹ thêm ít nhất 730 ngày khi đã trở thành Thường Trú Nhân để đủ điều kiện nộp đơn thi Quốc Tịch.

Phải khai thuế ít nhất 3 năm trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn thi quốc tịch.

Thường Trú Nhân cần phải điền đơn khai thuế ít nhất 3 năm trong vòng 5 năm để đủ điều kiện nộp đơn thi Quốc Tịch.

Chứng minh được khả năng ngoại ngữ

Thường Trú Nhân từ độ tuổi 18 đến 54 phải đạt được trình độ Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp ở hai kĩ năng Nghe và Nói. Cụ thể, Thường Trú Nhân phải đạt được trình độ CLB 4 hoặc cao hơn cho 2 kĩ năng trên.

Nếu Thường Trú Nhân đã tham gia các lớp học toàn thời gian và được cấp bằng thì sẽ được miễn chứng minh khả năng ngoại ngữ.

Vượt qua được bài thi Quốc Tịch

Thường Trú Nhân muốn lấy được Quốc Tịch Canada phải đậu bài thi Quốc Tịch với các nội dung xoay quanh: lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hoá, chính trị và luật pháp với 20 câu hỏi và thời gian làm bài là 30 phút. Thường Trú Nhân có thể chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho bài thi của mình và cần trả lời đúng 15 trên 20 câu hỏi để vượt qua được bài thi Quốc Tịch.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *