Canada, Canada Express Entry, Định cư diện lao động, Định cư tỉnh bang diện doanh nhân, Tin tức

Công dân nước ngoài làm việc tại Canada cần gì?

Câu hỏi thường gặp nhất khi tư vấn lộ trình định cư Canada cho những khách hàng quan tâm đến việc làm thế nào để tìm việc làm hoặc làm việc tại Canada cho công dân nước ngoài. Bài viết dưới đây OiC sẽ tóm tắt một số điều kiện để người nước ngoài có thể làm việc tại Canada.
Cả người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động đều cần tìm hiểu rõ các điều kiện thích hợp trước khi bắt đầu việc làm tạm thời tại Canada. Công dân nước ngoài yêu cầu phải có giấy phép lao động (ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ).
Sau đây là những trường hợp bạn có thể làm việc tại Canada:

1. Giấy phép lao đông dựa trên LMIA

Người sử dụng lao động Canada muốn sử dụng lao động nước ngoài tại Canada, trước tiên phải xin phép Cơ quan Phát triển Xã hội và Việc làm Canada (ESDC), hay còn gọi là xin giấy phép Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA). Người sử dụng lao động Canada phải chứng minh rằng việc sử dụng lao động nước ngoài sẽ không có tác động tiêu cực đến thị trường lao động Canada trong hầu hết các trường hợp và hiện tại không có công dân hoặc thường trú nhân Canada nào có thể đáp ứng vị trí của công việc này. Điều này thường được thực hiện bằng cách quảng cáo vị trí công việc trên một số phương tiện truyền thông, và chứng tỏ không có người Canada phù hợp cho công việc này. LMIA là một quá trình rất nghiêm ngặt và toàn diện, chịu sự giám sát chặt chẽ của Chính phủ, do đó phải được hoàn thành mà không có sai sót.
Sau khi được người sử dụng lao động được cấp LMIA, họ được quyền tuyển dụng lao động nước ngoài theo những yêu cầu cụ thể được chấp thuận trên LMIA. Lúc này người lao động mới được quyền xin giấy phép lao động theo LMIA đã được cấp.

2. Được miễn LMIA

Mặc dù LMIA là quy tắc bắt buộc, nhưng có một số giấy phép lao động được miễn LMIA. Tuy được miễn LMIA cho người lao động nước ngoài nhưng người lao động nước ngoài bắt buộc phải được cấp giấy phép lao động để làm việc tại Canada.
Những trường hợp sau người lao động không yêu cầu có LMIA khi xin giấy phép lao động tại Canada:
Doanh nhân/ Người tự kinh doanh:
Trường hợp này dành cho các chủ sở hữu doanh nghiệp thời vụ, các doanh nhân đã nộp đơn xin thường trú tại Canada thông qua các chương trình đầu tư.
Chuyển giao nhân viên trong nội bộ Công ty:
Người được chuyển giao trong nội bộ công ty phải được coi là giám đốc điều hành, quản lý hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn và phải làm việc cho một công ty nước ngoài có mối quan hệ đủ tiêu chuẩn với Công ty ở Canada.
Người phụ thuôc của sinh viên quốc tế hoặc lao động nước ngoài
Vợ/ chồng của sinh viên quốc tế hoặc người lao động nước ngoài có tay nghề được nộp đơn xin giấy phép lao động để định cư Canada mà không cần LMIA.
Sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp:
SVQT học tập tại một chương trình sau trung học tại một trường đủ điều kiện sẽ được phép xin giấy phép làm việc tại Canada theo độ dài thời gian khóa học của mình.
Hàn lâm
Được dành cho các nhà nghiên cứu, giảng viên khách mời và giáo sư thỉnh giảng
Các ứng viên nhận được đề cử của tỉnh bang
Người lao động được nhận đề cử trở thành thường trú nhân bởi các tỉnh bang và đã nhận được lời mời làm việc của tỉnh bang đó.
Ngoài ra còn một số chương trình dành cho trao đổi lao động quốc tế, từ thiện hoặc tôn giáo… cũng không yêu cầu LMIA.
Nguồn: tổng hợp

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *