Canada, Canada Express Entry, Tin tức

Canada cập nhật yêu cầu về quỹ thanh toán cho hai chương trình thuộc hệ thống Express Entry

Canada cập nhật yêu cầu về quỹ thanh toán cho hai chương trình Express Entry – Federal Skilled Worker Program (FSWP)Federal Skilled Trades Program (FSTP)

Những người nhập cư tiềm năng cần phải chứng minh rằng họ có một khoản tiết kiệm nhất định để đủ điều kiện mà không cần lời mời làm việc trong chương trình Federal Skilled Worker Program hoặc Federal Skilled Trades Program.

Các quỹ thanh toán cho mục đích định cư không bắt buộc đối với những người nộp đơn theo Canadian Experience Class (CEC) và những người có lời mời làm việc hợp lệ.

Số tiền cần thiết phụ thuộc vào quy mô của gia đình có trong đơn đăng ký. Theo Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), các thành viên gia đình sau đây có thể được bao gồm trong đơn xin thường trú tại Canada:

  • Người nộp đơn chính;
  • Vợ/chồng hoặc hôn phu/hôn thê;
  • Con cái phụ thuộc; và
  • Con cái phụ thuộc của vợ hoặc chồng.

Vợ/ chồng và con cái phụ thuộc phải được đưa vào hồ sơ ngay cả khi họ đã là thường trú nhân hoặc công dân Canada, hoặc nếu họ không đến Canada cùng với người nộp đơn.

Khoản tiền bắt buộc được cập nhật cho năm 2020:

Số thành viên trong gia đình

Số tiền cần có (CAD)

1

$ 12,960

2

$ 16,135

3

$ 19,836

4

$ 24,083

5

$ 27.315

6

$ 30,806

7

$ 34.299

Mỗi thành viên trong gia đình

$ 3,492

Canada sẽ cập nhật các yêu cầu quỹ thanh toán tối thiểu hàng năm. Mặc dù những thay đổi có thể nhỏ, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đến tư cách của người nộp đơn.

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *