Canada, Canada Express Entry, Định cư diện lao động, Định cư tỉnh bang diện doanh nhân, Tin tức

Canada dự kiến tăng số lượng chỉ tiêu nhập cư lên mức 350,000 vào năm 2021

Vào ngày 31.10.2018, tại Ottawa, sau bản báo cáo thường niên 2018 tại Nghị trường về Nhập cư, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) rất vinh dự khi công bố chi tiết về kế hoạch định cư Canada 2019-2021 của Chính Phủ Canada.

Bản kế hoạch đi trú Canada mới vạch ra nhằm thay thế bản kế hoạch 3 năm được ban hành vào mùa thu năm 2017. Bộ trưởng IRCC sẽ đánh giá lại bản kế hoạch vào mùa thu hàng năm để điều chỉnh lại định mức cho những năm tới như yêu cầu.

Bản kế hoạch 2019 – 2021 thay mới khung thời hạn 3 năm và được hoạch đinh để góp phần vào một hệ thống định cư. Trong đó tăng cường tầng lớp trung lưu Canada thông qua tăng trưởng kinh tế, ủng hộ đa dạng văn hoá và giúp tạo nên cộng đồng năng động, tích cực và đoàn kết, trong khi vẫn duy trì sự vẹn toàn của biên giới để bảo vệ sự an toàn và an ninh của người dân Canada.

Kế hoạch định cư Canada 2019 – 2021 gồm một số điều chỉnh nho nhỏ về mục tiêu đã công bố trước đây trong năm 2019 và 2020. Chi tiết chỉ tiêu các chương trình có thể tìm thấy ở dưới đây. Kế hoạch mới cũng xác nhận việc tăng chỉ tiêu lên đến 350.000 vào 2021, chiếm 1% dân số người Canada.

 

Tóm tắt các điều chỉnh mục tiêu của Canada năm 2019 và 2020 và định mức năm 2021
  • 2019: trong Dự Thảo Ngân Sách Liên Bang 2018, Chính Phủ Canada cam kết tái định cư hơn 1,000 người tị nạn là phụ nữ và bé gái dễ bị tổn hại. Cả mục tiêu Người Tị nạn được Chính phủ hỗ trợ và định mức mục tiêu chung đã được nâng chỉ tiêu lên đến 800 để có thể phù hợp với cam kết này (do chỉ tiêu dự kiến vào 2018 là 200 ứng viên).
  • 2020: mục tiêu trong hạng mục Người Được Bảo Vệ và Trẻ Phụ Thuộc ở Nước Ngoài tăng chỉ tiêu lên 1,000 nhằm xử lý những nhu cầu đang gia tăng, và mục tiêu chung để tăng cùng định mức, từ 340.000 lên 341.000. Một điều chỉnh bổ sung là đổi 700 vị trí trống trong chương trình Blended Visa Office Referred Program cho Chương trình Tị nạn hỗ trợ bởi Chính phủ, không có sự thay đổi đối với số lượng người tị nạn tái định cư Canada dự kiến được chấp nhận. Đây là cơ hội để cải tổ lại kế hoạch định cư Canada giúp đáp ứng mục tiêu tái định cư trước thử thách đáp ứng mục tiêu của Chương trình Blended Visa Office Referred Program.
  • 2021: Kế hoạch định cư Canada tăng thêm 9.000 đơn, với 6.500 ứng viên thuộc tầng lớp Kinh tế và 2,500 ứng viên thuộc mục Nhân đạo để giải quyết những áp lực nhu cầu ở những hạng mục này.

Related Posts